About Us

tainhe.net was created with the aim of helping people access free tools and software more easily. Our target audience is students, with the purpose of supporting their learning and research.

tainhe.net provides a user-friendly interface that allows for easier and more organized file search. It should be emphasized that tainhe.net is not a file storage site and does not store any content or files. We only provide an index for files that have been published and made publicly available on the internet, similar to how most search engines operate.

Our main goal is to provide students with the most benefits and a user-friendly interface to find and download educational software.

We are continuing the website development process, using the best available resources to set new standards for other websites.

Finally, we sincerely thank our friendly community who have inspired and encouraged us in our work.


tainhe.net được tạo ra với mục đích giúp mọi người truy cập dễ dàng hơn vào Công cụ và Phần mềm miễn phí, đối tượng được chúng tôi khuyến khích sử dụng là Học Sinh, Sinh Viên… với mục đích dành cho học tập và nguyên cứu.

tainhe.net cung cấp giao diện thân thiện cho phép tìm kiếm tệp dễ dàng hơn và có tổ chức hơn. Xin nhấn mạnh rằng, tainhe.net không phải là nơi lưu trữ tệp và hoàn toàn không lưu trữ nội dung và tệp, chúng tôi chỉ cung cấp chỉ mục cho các tệp đã được xuất bản và công khai trên internet, giống như cách mà hầu hết các công cụ tìm kiếm làm.

Mục tiêu chính là mang lại cho sinh viên lợi ích nhất và giao diện thân thiện với người dùng của tainhe.net để tìm và tải xuống phần mềm giáo dục.

Chúng tôi đang tiếp tục quá trình phát triển trang web, để tận dụng tốt nhất những gì có thể để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các trang web khác.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn cộng đồng thân thiện của chúng tôi, những người đã truyền cảm hứng và khuyến khích chúng tôi làm những gì chúng tôi làm.

Contact: lienhe@tainhe.net